תקנון האתר

תקנון האתר

"השירות" מופעל על ידי היישות "פרדסחנאית" – סיורי אוכל ומשלוח קופסאות עם מוצרי מזון.

"לקוח פוטנציאלי" – אדם פרטי בגיל 18 ומעלה ו/או תאגיד אשר מבקשים לקבל מפרדסחנאית את השירות ומילאו ושלחו לנו את פרטיהם דרך האתר, או דרך הדוא"ל contact@phe.co.il או לטלפון 0524478005 ואשר מחזיקים בכרטיס אשראי תקף מחברת אשראי ישראלית. יובהר, כי רכישה של משקאות אלכוהוליים תיעשה אך ורק ללקוח שגילו מעל 18 שנים.

"האתר" משמש כחנות למכירת סיורי אוכל ומתנות הכוללות מוצרים מיצרנים ועסקים מקומיים מפרדס חנה כרכור והסביבה. טרם ביצוע ההזמנה יש לבצע פעולת הרשמה והקלדת פרטים בסיסיים. לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקת כרטיס אשראי ועם אישור כרטיס האשראי תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. רק אישור בדבר ביצוע העסקה הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים יהווה אישור קליטת ההזמנה. הרישום במחשבי החברה יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. 

הוראות והנחיות בקשר לביצוע הזמנה ואחריות "פרדסחנאית" 

לאור המצב הנוכחי בקשר עם התפרצות מחלת הקורונה בישראל ובעולם, ולאור העובדה כי אין ודאות במשק ובכל יום יוצאות הגבלות והנחיות חדשות מטעם משרדי הממשלה והרשויות, אין "פרדסחנאית" מתחייבת כי בכל רגע נתון, כלל המוצרים ו/או השירותים המסופקים על ידה יהיו זמינים ללקוחותיה.

במידה ומסיבה כלשהי, אשר אינה תלויה בלקוח, לא תהיה ל"פרדסחנאית" אפשרות לספק את השירות ו/או המוצר שהזמין הלקוח באופן קבוע ומוחלט, "פרדסחנאית" תעשה כל שלאל ידה על מנת לבטל את החיוב הכספי בו חויב המשתמש, אם וככל שחויב. מעבר לביטול כאמור והשבת התמורה ללקוח אין ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "פרדסחנאית" בקשר עם כך, והוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי מעבר להשבת סכומי הכסף שנגבו על ידי החברה ממנו, בקיזוז הוצאות החברה בקשר עם ההזמנה של אותו לקוח, ככל שהיו.

כאשר מדובר בתכולה של קופסאות פרדסחנאיות - במידה ומסיבה כלשהי, אשר אינה תלויה במשתמש, לא תהיה אפשרות מטעם מפעיל השירות לספק מוצר ספציפי המופיע ברשימת המוצרים הנכנסים לקופסא- מפעיל השירות יהיה ראשי להחליף את המוצר הספציפי במוצר אחר לפי שיקול דעתו הבלעדי וללקוח לא תהיה כל טענה ואו דרישה מ"פרדסחנאית" בקשר עם שינוי כאמור.

הלקוח מודע ומאשר כי תכולת הקופסאות עשויה להשתנות בהתאם לעונות השנה ולממצאי חומרי הגלם בשוק.

למען הסר ספק יובהר, כי "פרדסחנאית" מספקת שירותי ליקוט, אריזה ושליחויות בלבד, ואין ולא תהיה לה כל אחריות על טיב המוצרים אותם מזמינים הלקוחות ו/או על השפעות צריכת המוצרים על ידי הלקוחות.

דמי משלוח

מחיר המוצר איננו כולל דמי משלוח. דמי המשלוח מצויינים באזור עגלת הקניות ונקבעים לפי אזורי מגורים בארץ ישראל. המשלוח מתבצע באמצעות שליח עד הבית. הסך שלעיל עשוי להתעדכן בתקנון מדי פעם. 

יעדי משלוח וזמני אספקה

מועדי אספקת מוצרים הנם בימי שלישי (להזמנה שנקלטה עד יום שני באותו שבוע בשעה 10:00 בבוקר) וביום חמישי (להזמנה שנקלטה עד יום רביעי באותו שבוע בשעה 10:00 בבוקר), אלא אם צוין מפורשות אחרת. זמני אספקה אינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג. במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטתנו יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, תציע החברה לצרכן לבחור בין המתנה לקבלת המוצר או ביטול העסקה, וישיבו לו את מלוא כספו.

מלאי

המלאי והזמינות של השירותים והמוצרים המוצעים בשירות מוגבלים וייתכן כי בעת קבלת ההזמנה לא ניתן יהיה לספק את המוצר או השירות שהוזמנו. "פרדסחנאית" שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להסיר את רשימת המוצרים והשירותים המוצעים בשירות בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ואין בתנאי השירות אלה ו/או בשירות כדי לחייב את החברה להציע או לספק שירותים ו/או מוצרים כלשהם. תמונות המוצרים בשירות נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות בשירות, לבין המוצרים המסופקים בפועל, לרבות אך לא רק, הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים בשירות לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועל.

ביטול עסקה

לקוח אשר ביצע הזמנה ואשר מעוניין לבטל את רכישתו יודיע על כך מיידית לחברה באמצעות הטלפון וכן בהודעה בכתב. ביטול העסקה יתאפשר תוך שעה אחת מרגע ביצוע התשלום בלבד. במקרה של ביטול רכישה רשאית החברה לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם וכן דמי סליקת אשראי אם נגבו. בעת ביטול עסקה עקב אי עמידה בזמני המשלוח שהובטחו ללקוח בעת הרכישה, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה ולא ייגבו דמי ביטול. כספו של הלקוח יוחזר עד 8 ימי עבודה באמצעות ביטול מול חברת האשראי של הלקוח.

 

הגנת הפרטיות 

הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו. השימוש בשירות כפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה. על הלקוח לקרוא את תנאי השימוש במלואם בקפידה, לפני השימוש בשירות. תשומת לב הלקוח מופנית לכך שתנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בין הלקוח לבין "פרדסחנאית" , וכי במידה שהלקוח אינו מסכים להוראה כלשהי מתנאי תקנון זה, עליו להפסיק באופן מיידי לעשות שימוש בשירותי "פרדסחנאית" . בעצם השימוש בשירותי "פרדסחנאית" מובעת הסכמה לתנאי תקנון זה, כפי נוסחם מעת לעת.

"פרדסחנאית"  שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש, ולכן יש לבחון את תנאי תקנון זה לפני כל שימוש ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים מ"פרדסחנאית"  

תנאי תקנון זה, כנוסחם מעת לעת, מהווים את ההסכם היחיד התקף בין החברה לבין הלקוח, ולא יהיה תוקף לכל מצג, הבטחה, הסכמה או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם כלולים בתקנון זה.

מידע

במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנת מוצר או שירות, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב, הוצאת קבלה). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי). במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר. דואר שיווקי ישלח רק במקרה שניתנה הסכמה מפורשת בכתב מראש בהתאם להוראות החוק.

אבטחת מידע

איננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק אלא לביצוע התשלום ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה. אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. העברת נתוני כרטיסי האשראי באתר מתבצעת על-פי התקן בצורה מוצפנת בטכנולוגית SSL. .במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או בשל אירועים הנובעים מכוח עליון, "פרדסחנאית" לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למזמין או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

אחריות כללית בגין פעילות האתר

"פרדסחנאית"  לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה. "פרדסחנאית"  עושה ותעשה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר אך לא מתחייבת שהשירות בו לא יופרע עקב תקלות בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית לתקלות או שיבושים ברשת האינטרנט או בקווי התקשורת.

"פרדסחנאית"  מבצעת בקרה מתמדת על מחירי המוצרים ומפרטיהם. אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את "פרדסחנאית" , והיא תציין זאת באתר, תודיע על כך ללקוח לפני ביצוע החיוב ובמידה וכבר בוצע חיוב, תאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם הצרכן. לעיתים ייתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לב המוצרים כפי שיסופקו בפועל. בכל מקרה של פער מהותי, "פרדסחנאית"  תציין זאת באתר. 

סמכות שיפוטית

בכל מקרה של סכסוך תהיה סמכות שיפוטי לבתי המשפט בתל אביב, ירושלים, חיפה ובאר שבע.

פרדסחנאית - Pardes.Hanna.Eat

פריטים 0
סכום ביניים ₪ 0.00